Warning: Creating default object from empty value in /var/www/olofhenriksson.se/public_html/wp-content/themes/overeasy/functions/admin-hooks.php on line 160

Efter behandling

Att tänka på efter behandling, och speciellt efter första behandlingen, eftersom de kraftigaste reaktionerna brukar uppträda då.

Råden gäller framför allt i dag och de närmaste två dygnen.

Om problemen inte förbättrats inom högst fyra dygn, hör av dig igen, gå inte och vänta på att det skall bli bättre, utan kontakta mig igen. Om det är så att det behövs flera behandlingar, och det går för lång tid mellan första och nästa behandling, hinner de under första besöket gjorda korrigeringarna gå tillbaka (eftersom kroppen påverkas av de kvarstående felen), och man måste börja om från början.

Drick mycket vatten, mellan 2 liter och 3 liter per dygn. Vattnet bör helst vara kallt dricksvatten som fått stå upphällt och blivit rumstempererat.

Undvik ensidig belastning, tunga lyft, häftiga rörelser och kraftiga töjningar. Undvik för den skull inte att röra dig. En lagom lång promenad i skogen är enbart av godo, kroppen är avsedd för rörelse.

Det kan uppträda smärtor på andra ställen i kroppen, t.ex. känningar i höger ben om ni blivit behandlad för ischias i vänster ben. Detta beror på att kroppen balanserar in sig i ett nytt jämviktsläge, som belastar andra muskelgrupper, vilket i sin tur kan påverka innervationen.
”Träningsvärk” uppträder ofta, av samma anledning som ovan.

Efter justeringar i nacken kan yrsel eller illamående, liksom överväldigande trötthet förekomma. Detta beror främst på att dessa justeringar, mer än andra, påverkar det autonoma, självständiga, nervsystemet.

Även om du känner dig bra efter första behandlingen, är du inte frisk. Smärtan är kanske borta, men kroppsvävnaderna är ännu en lång tid framåt instabila, och bör inte belastas maximalt. Med detta menas även sådant som inte kräver någon större muskelstyrka, men som belastar kroppen genom ensidighet. Om du börjar känna trötthet, ömhet eller stelhet någonstans, sluta genast med det du håller på med (sticka, väva, gräva potatis, skotta snö, räfsa gräsmattan m.m.) och gör något annat en stund innan du fortsätter.

När problemet du först sökt för blivit behandlat och försvunnit kan krämpor du haft tidigare åter dyka upp. Detta är inte ovanligt och beror på att fel i kroppen lagras på varandra, med olika kompenseringar, vilka döljer äldre fel. Man får då arbeta sej bakåt i sjukdomshistorien tills det första, grundläggande felet blir åtgärdat.