Warning: Creating default object from empty value in /var/www/olofhenriksson.se/public_html/wp-content/themes/overeasy/functions/admin-hooks.php on line 160

Behandling av barn

Tyvärr är det en ganska utbredd uppfattning att barn och ungdomar inte skall behandlas med kiropraktik. Missuppfattningen har förmodligen sin grund i att de terapeuter som lyder under ”Kvacksalverilagen” inte får behandla patienter under 8 års ålder.

Legitimerade kiropraktorer verkar emellertid under ett annat regelverk, och har därmed inga restriktioner beträffande patientens ålder. Givetvis så gäller det dock att manipulationsteknikerna anpassas till patienten! Till barn och ungdomar avänds uteslutande mjuka justeringar.

Scolios
Vi kan därmed i ett tidigt skede ge behandling vid exempelvis förvärvad scolios, och förhoppningsvis därigenom eliminera behovet av operation eller livslångt bruk av korsett. Scolios brukar i allmänhet upptäckas av skolsköterskan, som ibland ger rådet att den ”nog växer bort”. Den sannolikheten är tyvärr försvinnande liten. Däremot kan fyra-fem initiala besök hos kiropraktor och därefter något besök per år, i kombination med ett enkelt träningsprogram, hålla problemen borta.

Migrän
Migrän startar ofta i samband med att barnet går in i puberteten, när en mindre felställning i ryggraden förstoras upp då kroppen skjuter i höjden och motoriken går in i en vågdal. Vi vet alla hur armar och ben inte riktigt gör som den nyblivna tonåringen vill, eftersom hjärnan och musklerna inte hinner bli riktigt samspelta förrän kroppen vuxit ytterligare någon centimeter, och därmed återigen ändrat villkoren för ett felfritt rörelsemönster.

Migränen uppstår ofta på grund av att den översta nackkotan, som ligger och balanserar högst upp på den för tillfället instabila ryggraden, hamnar i ett felaktigt läge. Detta kan då medföra irritation på såväl kranialnerver (de nerver som passerar mellan kraniet och översta nackkotan) som på hjärnhinnan. Påverkan av kranialnerver kan ge smärtor i ansikte och de delar av huvudet som finns utanför kraniet (exempelvis symtom liknande Horton’s sjukdom). Påverkan av hjärnhinnorna kan ge migrän.